فارغ التحصیل مهندسی برق_الکترونیک
معلم پژوهنده ناحیه ۱ شیراز
درس پژوه برتر ناحیه ۱ شیراز
معلم نمونه ناحیه ۱ شیراز
۵ سال سابقه تدریس در پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی
۵ سال سابقه تدریس در هنرستان، فنی و حرفه ای و آموزشگاه های علمی آزاد
و…