آمادگی تیزهوشان ۹۹۴

وارد کردن توضیح کامل از دوره

0
60,000 تومان

آمادگی تیزهوشان ۹۹۹

آمادگی آزمون تیزهوشان را به متخصصش بسپار آمادگی آزمون تیزهوشان و کسب موفقیت در آزمون ورودی این مدارس از جمله دغدغه…

4
140,000 تومان

تمدید جلسات خصوصی ششم

جهت تمدید جلسات ریاضی ششم این محصول را خریداری نمایید. در نظر داشته باشید برای شرکت در کلاس خصوصی ششم…

0
60,000 تومان

جلسه رایگان هوش و استعداد تحلیلی پایه ششم ۹۹۸

جلسه رایگان از دوره هوش و استعداد تحلیلی برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

38
رایگان!

خصوصی پایه ششم

کلاس آنلاین کلیه دروس پایه ششم ابتدایی

1
60,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۱ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم یک این دوره شامل ۷ جلسه آنلاین می باشد…

5
120,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۲ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم دو این دوره شامل ۴ جلسه آنلاین می باشد…

2
80,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۳ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم سه این دوره شامل ۵ جلسه آنلاین می باشد…

2
100,000 تومان

ریاضی ششم ترم ۴ ۹۹۴

دوره ی آمادگی ورود به پایه ی ششم، درس ریاضی ترم سه این دوره شامل ۹ جلسه آنلاین می باشد…

2
180,000 تومان